TIJELA

Tijela Udruge su:

  1. Skupština – je najviše tijelo upravljanja Udruge, a čine ju svi redovni članovi Udruge.
  2. Upravni odbor – je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

Članovi Upravnog odbora: Izv.prof.dr.sc. Damir Dobrinić, prof.dr.sc. Tihomir Vranešević, doc.dr.sc. Miroslav Mandić, dr.sc. Iva Gregurec,  Rikard Lumezi, dipl.oec.
Predsjednik: Izv.prof.dr.sc. Damir Dobrinić
Izvršni direktor:
Rikard Lumezi, dipl.oec.