CroDiM

CroDiM 

International Journal of Marketing Science, Međunarodni znanstveno – stručni časopis

Međunarodni znanstveno – stručni časopis (CroDiM) pokrenut je sa svrhom publiciranja radova prezentiranih na međunarodnim znanstveno – stručnim CRODMA konferencijama. Časopis izlazi jednom godišnje te za svaki broj uredništvo, temeljem preporuka recenzenata, odabire nekoliko članaka objavljenih u knjizi radova konferencije. Časopis je dvojezičan (hrvatsko-engleski). Radovi se publiciraju na onom jeziku na kojem su objavljeni u knjizi radova konferencije. Pored radova prezentiranih na CRODMA konferencijama časopis je otvoren i za suradnju s autorima koji ne sudjeluju  na konferencijama a koji se svojim radovima sadržajno uklapaju u koncepciju časopisa. Radovi tih autora po primitku i utvrđivanju pogodnosti teme prolaze kroz proces dvostruke recenzije.

The International Scientific and Professional Journal (CroDiM) was launched for the purpose of publishing papers presented at international scientific and professional CRODMA conferences. The journal is published once a year, and for each issue, the editorial board, based on the reviewer’s recommendations, selects several articles published in the book of conference papers. The journal is bilingual (Croatian-English). Papers are published in the same language as in the book of conference papers. In addition to the works presented at the CRODMA conferences, the journal is also open to collaboration with non-participating authors whose articles fit the concept of the journal. The articles of these authors, upon receipt and determination of the suitability of the topic, go through a double peer review.

Vol. 7, No.1

Vol. 6, No. 1

Vol. 5, No. 1

Časopis možete vidjeti ovdje

Impressum

Vol. 4, No. 1

Časopis možete vidjeti ovdje

Impressum

Vol. 3, No. 1

Časopis možete vidjeti ovdje

Impressum

Vol. 2, No. 1

Časopis možete vidjeti ovdje

Impressum

Vol. 1, No. 1

Časopis možete vidjeti ovdje

Impressum