O nama

Udruga je slobodno strukovno udruženje, koje udružuje, uključuje i povezuje fizičke i pravne osobe koje se bave direktnim i interaktivnim marketingom, s ciljem promicanja učinkovitijeg i uspješnijeg gospodarenja u svim sferama Republike Hrvatske uz uporabu načela, etike, koncepata, znanja, vještina, oruđa i tehnike direktnog i interaktivnog marketinga. Udruga  djeluje u strukovnom i organizacijskom smislu samostalno i u skladu sa Statutom.

atrij-skupna1-465x298-CRODMA

Slika: članovi CRODMA-e na osnivačkoj skupštini

 

Naziv Udruge: Hrvatska udruga za direktni i interaktivni marketing
Naziv Udruge na engleskom jeziku: Croatian Direct Marketing Association.
Skraćeni naziv Udruge: CRODMA
Sjedište udruge je u Varaždinu, a odluku o adresi sjedišta te promjeni adrese donosi Upravni odbor.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Udruga ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga registrirana je u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.
Udruga je nevladina, nepolitička i neprofitna.  

 

Međunarodna suradnja: CRODMA je članica FEDMA organizacije (Federation of European Direct and Interactive Marketing).