OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

Od 25. svibnja 2018. počinje primjena Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Navedena Uredba regulira pitanja zaštite osobnih podataka pojedinaca, pa tako i korisnika i članova CRODME. CROMDA je svojom Izjavom o zaštiti osobnih podataka odredila načela i uvjete obrade osobnih podataka pojedinaca, načine na koji se podatci obrađuju, u koje se svrhe koriste, koja su prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i načine na koja mogu ostvariti ta prava.

U nastavku možete u cijelosti pročitati Izjavu o zaštiti podataka Hrvatske udruge za direktni i interaktivni marketing- CRODMA.

Zahtjev za ostvarivanje prava