SCIENTIFIC-EXPERT PROJECT

CRODMA provodi znanstveno-stručni projekt pod nazivom „Primjena integriranog marketinga u poslovanju malog i srednjeg poduzetništva“,  projektom  se u suradnji sa znanstvenim institucijama, strukovnim udruženjima, poduzetnicima i ostalim zainteresiranim subjektima želi pridonijeti kreiranju i primjeni marketinških modela prilagođenih poslovanju mikro, malih i srednjih poduzeća

CRODMA is carrying out a scientific and expert project entitled “Integrated marketing in small and medium enterprises”, this project aims, in cooperation with scientific institutions, professional associations, entrepreneurs and other interested parties, to contribute to the creation and implementation of marketing models tailored to the operations of micro, small and medium-sized enterprises