VIZIJA I MISIJA

Izravni i interaktivni marketing koristi sve raspoložive mogućnosti pošte, telefona, interneta i ostalih medija komuniciranja kako bi se pristupilo, informiralo i zadržalo klijente u izravnom interaktivnom odnosu s tvrtkom, a u svrhu ostvarivanja poslovne uspješnosti u slobodnim tržišnim okolnostima tijekom vremena.

CRODMA – Hrvatska udruga za direktni i interaktivni marketing nacionalni je član Europske federacije direktnog i interaktivnog marketinga (Federation of European Direct and Interactive Marketing – FEDMA) koja broji 250 članica u 48 država, dok indirektno predstavlja gotovo 10.000 kompanija kroz njihova članstva u nacionalnim udruženjima direktnog marketinga. Članstvom u FEDMA-i suradnjom s drugim nacionalnim udruženjima te stalnom okupljanju svojih članova, radom s njima i djelovanju na području RH, CRODMA želi ostvariti svoju misiju i viziju.

CRODMA – Vizija
Postati činitelj razvoja i prihvaćenosti marketinške filozofije kao dominantne filozofije poslovanja u RH.
CRODMA je usmjerena na populariziranje i razvoj izravnog i interaktivnog marketinga utjecajem svojih članova, kontaktima i aktivnostima vezanih za prezentiranje ideja i uspješnosti izravnog i interaktivnog marketinga poslovnoj, političkoj i široj javnosti.

CRODMA – Misija
Misija CRODMA-e je podupirati razvoj i status izravnog i interaktivnog marketinga kao poslovne strategije.
Misija će se ostvarivati podupiranjem:
• razvijanja zakonodavnog okvira koji će omogućiti prosperitet djelatnosti izravnog i interaktivnog marketinga i tržišnu ravnopravnost članova CRODMA-e.
• promoviranja djelatnosti izravnog i interaktivnog marketinga u javnosti (političkoj, gospodarskoj i široj) kao uspješne poslovne strategije u prevladavajućim tržišnim okolnostima.
• educiranja članova i komuniciranje dostignuća kako bi se djelatnost izravnog i interaktivnog marketinga ispravno sagledavala na domaćem i međunarodnom, prvenstveno europskom tržištu.

Dobrodošli su svi koji žele i mogu pomoći u ostvarivanju naše vizije i misije!

CRODMA
Predsjednik
Prof. dr. sc. Damir Dobrinić