TIJELA

Tijela Udruge su:

  1. Skupština – je najviše tijelo upravljanja Udruge, a čine ju svi redovni članovi Udruge.
  2. Upravni odbor – je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.

Članovi Upravnog odbora: Damir Dobrinić, Iva Gregurec, Katarina Tomičić-Pupek, Martina Tomičić-Furjan, Erik Ružić
Predsjednik: Damir Dobrinić
Izvršni direktor:
 Iva Gregurec