EU parlament je na sjednici 14.4.2016 usvojio Regulativu o općoj zaštiti podataka (GDPR – General Data Protection Regulation)